Menu Close

S-au abrogat trei reglementări legate de casele de marcat introduse in 2015

Prin Legea 186/2015 care intra in vigoare pe 9 iulie 2015 se abroga trei reglementari introduse in 2015 legate de aparatele de marcat electronice fiscale:
– s-a eliminat impozitarea bacsisului;
“Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici, precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar”. […]

– s-a eliminat obligatia completarii Registrului de bani personali.
“La ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus faţă de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali”. […]

– s-a eliminat obligația de a prezenta sumele de bani deținute de angajați.
“La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unităţii de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care îşi desfăşoară activitatea şi în timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deţinute”.