Menu Close

Impozit pe clădiri 2016

Din 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice se clasifică în funcţie de destinaţia clădirii în rezidenţiale, nerezidenţiale şi mixte.
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie. Dacă impozitul se achită anticipat pentru întreg anul până la 31 martie, se acordă o bonificaţie de până la 10%.
1. Clădirile aflate în proprietatea persoanele fizice:
1.1. Clădiri rezidenţiale: clădiri cu destinaţie exclusivă de locuinţe, în care nu sunt înregistrate domicilii fiscale de societăţi sau în care nu se desfăşoară activităţi economice. În ceea ce priveşte depunerea declaraţiei la Impozite şi taxe, persoanele fizice au obligaţia de a depune declaraţie doar dacă dobândesc sau construiesc o clădire pe parcursul anului. Cota de impozit este cuprinsă între 0,08% şi 0,2% aplicată asupra valorii impozabile a clădirii.
1.2. Clădiri nerezidenţiale: clădiri cu destinaţie exclusivă pentru desfăşurarea de activităţi economice, domicilii fiscale de societăţi, PFA etc. Persoanele fizice trebuie să depună o declaraţie privind destinaţia clădirii iar impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% şi 1,3% asupra valorii care poate fi:
– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, raport ce trebuie depus la Impozite şi taxe până la 31 martie;
– pentru clădirile noi, construite în ultimii 5 ani, valoarea finală a lucrărilor de construcții;
– pentru clădirile dobândite în ultimii 5 ani valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate.
1.3. Clădiri cu destinaţie mixtă: combinaţia dintre cele două tipuri de mai sus, o clădire care este folosită atât în scop rezidenţial (ca locuinţă) şi cât în scop nerezidenţial (se desfăşoară activităţi economice). În acest caz, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru fiecare destinaţie a clădirii (de exemplu, dacă 50% este locuinţă şi 50% afacere, se plăteşte impozit pentru fiecare destinaţie în parte, iar impozitul final este suma celor două). Aici există două situaţii:
– Dacă cele două suprafeţe sunt evidenţiate distinct, persoana fizică va achita impozit pentru clădiri rezidenţiale pentru spaţiul de locuit şi impozit pentru clădiri nerezidenţiale pentru spaţiul aferent sediului social. De exemplu, o clădire cu două etaje, la parter îşi desfăşoară activitatea o societate, iar la etaj locuieşte o persoană fizică.
– Dacă cele două suprafeţe nu pot fi evidenţiate distinct, impozitul se stabileşte în funcţie de persoana în sarcina căreia se află cheltuielile cu utilităţile.
O suprafaţă este considerată nerezidenţială dacă este înregistrat un domiciliu fiscal al unei societăţi, PFA, II, IF etc. sau dacă se desfăşoară activităţi economice, iar cheltuielile cu utilităţile sunt în sarcina societăţii. De exemplu, în locuinţa personală se înfiinţează şi un birou, iar societatea are încheiate contracte de utilităţi pe care le înregistrează în contabilitate, în limita suprafeţelor prevăzute în contractul de comodat/închiriere. Pentru suprafaţa utilizată ca birou, se datorează impozit pe clădiri nerezidenţiale şi, ca noutate, spaţiul va trebui să aibă un raport de evaluare de la un evaluator autorizat ANEVAR.
Dacă o societate, PFA, II, IF etc. are sediul social la domiciliul unei persoane fizice, nu desfăşoară activităţi economice la acest domiciliu şi nu înregistrează cheltuieli cu utilităţi pe acel spaţiu (cazul contractelor de comodat utilizate doar pentru înfiinţarea societăţii la Registrul Comerţilui), se datorează impozit pe clădiri rezidenţiale.
În concluzie, pentru clădirile persoanelor fizice în care este înregistrat un sediu social/domiciliu fiscal al unei societăţi, PFA, II, IF etc. trebuie depusă la Impozite şi taxe o Anexă la declaraţia anuală prin care se declară pe propria răspundere ce destinaţie are clădirea.
Pentru clădirile cu destinaţie nerezidenţială şi mixte, rapoartele de evaluare trebuie întocmite în perioada 1 ianuarie – 31 martie şi depuse la Impozite şi taxe. Dacă nu se întocmesc rapoarte de evaluare, clădirile sunt impozitate cu cota de 2%.
2. Clădirile aflate în propriatea persoanelor juridice pot fi:
2.1. Clădiri rezidenţiale: Cota de impozit este cuprinsă între 0,08% şi 0,2% aplicată asupra valorii impozabile a clădirii.
2.2. Clădiri nerezidenţiale: Persoanele juridice trebuie să depună o declaraţie privind destinaţia clădirii iar impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% şi 1,3% asupra valorii care poate fi:
– ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator ANEVAR;
– valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
– în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator ANEVAR;
– în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.
2.3. Clădiri cu destinaţie mixtă: impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
Rapoartele de evaluare trebuie întocmite la 3 ani pentru a actualiza valoarea impozabilă. Dacă nu se întocmesc rapoarte de evaluare, clădirile sunt impozitate cu cota de 5%.