Menu Close

Impozitul specific aplicabil din 2017

Începând cu 1 ianuarie 2017 intră în vigoare Legea 170/2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 812 din 14.10.2016) care introduce impozitulul specific unor activități.

Această lege se aplică persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit și nu se aplică microîntreprinderilor, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale.

Persoanele juridice române au obligația de a calcula impozitul specific dacă, la 31 decembrie, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au ca activitate principală sau secundară una din activitățile codurilor CAEN:
5510 – ,,Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
5520 – ,,Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
5530 – ,,Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere’’;
5590 – ,,Alte servicii de cazare”;
5610 – ,,Restaurante’’;
5621 – ,,Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
5629 – ,,Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
5630 – ,,Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

2. nu se află în lichidare.

Persoanele juridice care se înființează în cursul anului și au ca activitate principală sau secundară una din activitățile codurilor CAEN de mai sus, plătesc impozitul specific începând cu anul următor înființării.

Dacă persoanele juridice nu mai îndeplinesc una din condițiile prezentate, nu mai aplică sistemul de impunere începând cu anul următor celui în care nu mai îndeplinesc una din condiții. Pentru anul în care nu se mai îndeplinește o condiție impozitul se calculează prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferente perioadei în care condițiile au fost îndeplinite.

Dacă un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, nu mai datorează impozit specific începând cu semestrul următor. Dacă perioada de inactivitate încetează în timpul anului, contribuabilul datorează impozit specific începând cu semestrul următor.

Dacă un contribuabil are mai multe activități din codurile CAEN de mai sus, va calcula impozit specific pentru fiecare activitate în parte. Impozitul specific va fi suma impozitelor specifice pe fiecare activitate (cu excepția celor care desfășoară activitate prin intermediul unui complex hotelier).

Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN anterioare aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile, în anul următor aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la 25 iulie pentru semestrul I și 25 ianuarie anul următor pentru semestrul II. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual.

Persoanele juridice trebuie să comunice organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul specific.

În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial se elaborează normele metodologice de aplicare a legii (adică până la începutul lunii ianuarie 2017).