Menu Close

Impozit pe venit de 10% începând cu 1 ianuarie 2018

Conform OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal de la 1 ianuarie 2018 s-au adus următoarele modificări la Titlul IV – Impozitul pe venit:

Impozitul pe venit scade de la 16% la 10%.
Noile prevederi privind impozitul pe venit se aplică veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018.

Categoriile de venituri impuse cu 10% sunt veniturile din:
a) activități independente (PFA sau profesii liberale)
b) salarii și asimilate salariilor;
c) cedarea folosinței bunurilor;
d) investiții (cu exceptia veniturilor din dividende, pentru care se menţine cota de 5%);
e) pensii;
f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;
g) premii;
h) venituri din alte surse.

Venituri din dividende. Impozitul pe dividende este de 5% (rămâne același procent din 2017).

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală:
– se poate opta pentru reținere la sursă, iar impozitul pe venit anticipat este de 7% la venitul brut, iar impozitul final va fi de 10% (se rețin 7% la sursă și la regularizare se achită diferența de 3%).
– se poate opta pentru reținerea la sursă a impozitului de 10%

Venituri din salarii. Se modifică deducerea personală la veniturile din salarii.
Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.
Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar (față de 300 lei lunar până la 31 decembrie 2017).