Menu Close

Modificări privind TVA din 2018 conform OUG 79/2017

În urma deciziei CJUE în cauza C101/16 la SC Paper Consult SRL împotriva DRFP Cluj Napoca și a AJFP Bistrița-Năsăud, a fost publicată OUG 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care s-au adus clarificări în ceea ce privește dreptul de deducere a TVA al persoanelor impozabile implicate într-o fraudă.

Astfel, s-a introdus prevederea următoare la articolul 297 privind sfera de aplicare a dreptului de deducere :

(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări.