Menu Close

Contul 101 “Capital”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii. În funcţie de forma juridică a entităţii se înscriu: capitalul social, patrimoniul regiei etc. Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate. Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.

Contul 101 “Capital” este un cont de pasiv.

În creditul contului 101 “Capital” se înregistrează:
– capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
– profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);
– rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106);
– primele de capital, încorporate în capitalul social (104);
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care majorează capitalul social (103).

În debitul contului 101 “Capital” se înregistrează:
– capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);
– acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
– reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (109);
– diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (141).

Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.