Menu Close

Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” este un cont de pasiv.

În creditul contului 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” se înregistrează:
– valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

În debitul contului 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” se înregistrează:
– suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);
– diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).

Soldul contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.