Menu Close

Contul 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, a brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

Contul 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” este un cont de activ.

În debitul contului 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” se înregistrează:
– brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (404, 456, 475);
– brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
– valoarea concesiunilor primite (167);
– imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (203).

În creditul contului 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” se înregistrează:
– valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor valori similare scoase din evidenţă (658);
– amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor valori similare, scoase din evidenţă (280);
– valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 263, 265).

Soldul contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare existente.