Menu Close

Contul 217 “Active biologice productive”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa animalelor de reproducţie şi muncă, precum şi a plantaţiilor.

Contul 217 “Active biologice productive” este un cont de activ.

În debitul contului 217 “Active biologice productive” se înregistrează:
– valoarea activelor biologice productive achiziţionate sau realizate din producţie proprie (404, 231);
– valoarea activelor biologice productive primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);
– valoarea activelor biologice productive achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (755).

În creditul contului 217 “Active biologice productive” se înregistrează:
– valoarea neamortizată a activelor biologice productive scoase din evidenţă (658);
– amortizarea activelor biologice productive scoase din evidenţă (281);
– descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
– valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655).

Soldul contului reprezintă valoarea activelor biologice productive existente.