Menu Close

Contul 264 “Titluri puse în echivalenţă”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare consolidate prin metoda punerii în echivalenţă.

Contul 264 “Titluri puse în echivalenţă” este un cont de activ.

În debitul contului 264 “Titluri puse în echivalenţă” se înregistrează participaţiile în entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, prezentate în situaţiile financiare anuale consolidate la valoarea determinată prin metoda punerii în echivalenţă, astfel:
– costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (263);
– partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (768);
– partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (106).

În creditul contului 264 “Titluri puse în echivalenţă” se înregistrează:
– partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă a participaţiilor deţinute de investitor în aceste entităţi (668).