Menu Close

Grupa 39 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie”

Din grupa 39 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie” fac parte conturile:

391 “Ajustări pentru deprecierea materiilor prime”;
392 “Ajustări pentru deprecierea materialelor”;
393 “Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie”;
394 “Ajustări pentru deprecierea produselor”;
395 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi”;
396 “Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor”;
397 “Ajustări pentru deprecierea mărfurilor”;
398 “Ajustări pentru deprecierea ambalajelor”.

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producţie în curs de execuţie, produse, active biologice de natura stocurilor, mărfuri şi ambalaje, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

În creditul conturilor din grupa 39 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie” se înregistrează:
– valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări (681).

În debitul conturilor din grupa 39 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie” se înregistrează:
– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs (781).

Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite la sfârşitul perioadei.