Menu Close

ORDIN nr. 1802/2014

al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Intrat in vigoare la 1 ianuarie 2015
Publicat in Monitorul Oficial nr. 963/30 dec. 2014
Ultima actualizare la: 30.10.2017

Abrogă:
Ordin nr.3.055/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
Ordin nr.2.239/2011 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
Ordin nr.1.118/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009
Ordin nr.1.898/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

Modificat de:
Ordin nr.773/2015 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile (abrogat prin O. nr.916/2016)
Ordin nr.1.198/2015 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile
Ordin nr.4.160/2015 al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile
Ordin nr.1.938/2016 al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile
Ordin nr.166/2017 al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situatiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile
Ordin nr.895/2017 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile
Ordin nr.2827/2017 al ministrului finanţelor publice privind completarea unor reglementări contabile