Menu Close

Modificări legislația muncii din 7 august 2017

Prin OUG 53/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (Codul muncii) au apărut modificări importante în legislația muncii începând cu 7 august 2017:

1. A fost definită “munca nedeclarată”:
– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea CIM (contractul individual de muncă) în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea Revisal cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are CIM suspendat;
– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul CIM cu timp parțial.

2. Obligația de a încheia CIM revine angajatorului. Contractul trebuie înregistrat în Revisal și transmis către ITM anterior începerii activității.

3. Angajatorul are obligația de a înmâna un exemplar din CIM anterior începerii activității.

4. Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a CIM pentru salariații care prestează activitate în acel loc.

5. Actele adiționale la contractele individuale de muncă trebuie întocmite și depuse în Revisal anterior producerii modificărilor (până acum actele adiționale se puteau încheia în maximum 20 de zile lucrătoare de la data apariției schimbărilor în contractul de muncă). Această prevedere se aplică doar actelor adiționale încheiate începând cu 7 august 2017.

6. Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit la programului de lucru. Se introduce, astfel, obligația de a întocmi Condica de prezență zilnică.

7. Se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată:
– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea CIM;
– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea Revisal cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care CIM este suspendat;
Se sancționează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată: primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul CIM cu timp parțial.
Se sancționează cu amendă de 10.000 lei nerespectarea obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit la programului de lucru.
S-a introdus posibilitatea de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din amendă.

8. Inspectorul ITM poate sista activitatea locului de muncă. Dacă se constată săvârșirea uneia dintre faptele de mai sus inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii și după ce demonstrează remedierea deficiențelor prin:
– încheierea CIM, dacă CIM nu a fost încheiat;
– transmiterea Revisalului, dacă nu a fost transmis la timp;
– încetarea suspendării, dacă CIM a fost suspendat;
– constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

9. Nu mai constituie infracțiune primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea CIM.

10. S-a introdus o nouă infracțiune. Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane.