Menu Close

Microîntreprinderi 2018, plafon 1.000.000 euro

Începând cu 1 ianuarie 2018, prin OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal s-au adus următoarele modificări la Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

S-a mărit plafonul până la care o societate este microîntreprindere de la 500.000 euro la 1.000.000 euro.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană juridică pentru a fi microîntreprindere sunt:
– a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
– capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

S-au eliminat activitățile care nu intrau sub incidența prevederilor privind microîntreprinderile: domeniul bancar, domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, al jocurilor de noroc, la explorării, dezvoltării, exploatării zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.

S-au eliminat restricțiile privind activitatea de consultanță și management. Dacă o societate înregistra venituri din consultanță/management mai mult de 20% din veniturile totale, era obligată să plătească impozit pe profit. De la 1 ianuarie 2018, această condiție a fost eliminată.

S-a eliminat opțiunea societăților de a plăti impozit pe profit dacă aveau capital subscris și vărsat de peste 45.000 lei.

Cotele de impozitare a microîntreprinderilor rămân aceleași din 2017:
1% pentru microîntreprinderile care au 1 angajat cu normă întreagă și
3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Dacă în cursul unui an o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită.

În concluzie, de la 1 ianuarie 2018, toate societățile indiferent de domeniul de activitate sau de capitalul social subscris și vărsat, dacă nu au capital de stat sau se află în dizolvare/lichidare, indiferent de mărimea capitalului social, sunt obligate să se înregistreze ca microîntreprinderi dacă veniturile la 31 decembrie 2017 nu depășesc 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea anului 2017, respectiv 31.12.2017.