Menu Close

Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice

Prin OMFP 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea 227/2015 privind Codul fiscal s-a introdus obligația persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, întreprindelor familiale de a întocmi Registrul de evidență fiscală. 

Începând cu exercițiul financiar 2018, persoanele fizice prevăzute de titlul IV din Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligația să completeze Registrul de evidenţă fiscală.

Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.

În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă fiscală.

Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală:

  • cheltuielile care depăşesc limitele prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv cheltuielile deductibile limitat;
  • cheltuielile care depăşesc limitele prevăzute la art. 68 alin. (7) din Codul fiscal, respectiv cheltuielile nedeductibile;
  • cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii;
  • TVA dedusă și TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată”.

Registrul de evidenţă fiscală se poate întocmește în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la ordin și se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.