Menu Close

Contul 104 “Prime de capital”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.

Contul 104 “Prime de capital” este un cont de pasiv.

În creditul contului 104 “Prime de capital” se înregistrează:
– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456).

În debitul contului 104 “Prime de capital” se înregistrează:
– primele de capital încorporate în capitalul social (101);
– primele de capital transferate la rezerve (106);
– pierderile contabile ale exerciţiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).

Soldul contului reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.