Menu Close

Contul 109 “Acţiuni proprii”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.

Contul 109 “Acţiuni proprii” este un cont de activ.

În debitul contului 109 “Acţiuni proprii” se înregistrează:
– preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (512);
– valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (456).

În creditul contului 109 “Acţiuni proprii” se înregistrează:
– reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101);
– diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (149);
– valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 512);
– diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare (149);
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);
– valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (149).

Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate existente.