Menu Close

Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.

Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” este un cont de pasiv.

În creditul contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se înregistrează:
– sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461, 512);
– valoarea concesiunilor primite (205);
– valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (212, 213, 214, 216);
– sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (404);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665);
– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

În debitul contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se înregistrează:
– sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);
– obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);
– valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213, 216);
– garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);
– diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (765);
– diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.