Menu Close

Contul 208 “Alte imobilizări necorporale”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.

Contul 208 “Alte imobilizări necorporale” este un cont de activ.

În debitul contului 208 “Alte imobilizări necorporale” se înregistrează:
– valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate (404);
– valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
– valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (721);
– valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456);
– valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite ca subvenţii guvernamentale (4751);
– valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).

În creditul contului 208 “Alte imobilizări necorporale” se înregistrează:
– valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă (658);
– amortizarea altor imobilizări necorporale, scoase din evidenţă (280);
– valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 262, 263, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.