Menu Close

Contul 265 “Alte titluri imobilizate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.

Contul 265 “Alte titluri imobilizate” este un cont de activ.

În debitul contului 265 “Alte titluri imobilizate” se înregistrează:
– valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);
– valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 411);
– diferenţa dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (768);
– diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea creanţelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (768);
– diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (758);
– valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);
– valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor, precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (768).

În creditul contului 265 “Alte titluri imobilizate” se înregistrează:
– cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate deţinute în capitalul social al altor entităţi la care se deţin participaţii, cedate (664).

Soldul contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.