Menu Close

Contul 267 “Creanţe imobilizate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.

Contul 267 “Creanţe imobilizate” este un cont de activ.

În debitul contului 267 “Creanţe imobilizate” se înregistrează:
– sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);
– dobânzile aferente creanţelor imobilizate (766);
– valoarea garanţiilor depuse la terţi (411);
– sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (512, 462);
– diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
– diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 267 “Creanţe imobilizate” se înregistrează:
– valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);
– dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);
– valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);
– valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma încasării creanţelor (665);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia lichidării lor (665);
– diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.